Normale tekstgrootteGrotere tekstgrootteGrootste tekstgrootte
 
   
  ActueelGebouwZiekenhuisToekomstFoto'sDownloadsMedewerkersAllerleiLinks  
   
 


Het gebied van de Klokkenberg ligt ingeklemd tussen het Mastbos aan de ene zijde en het kleinschalige parkachtige landschap van de Blauwe Kamer en het weidse dal van de Mark aan de andere zijde. Zo kunnen we zowel typische bosvogels zoals zwarte specht en houtsnip als vogels van een meer open biotoop zoals kleine bonte specht, zanglijster en de prachtig gekleurde ijsvogel op het terrein tegenkomen. Ook de uiterst zeldzame draaihals werd als eens waargenomen. Op minder gecultiveerde plekjes groeien spontaan de wilde wespenorchissen terwijl in de gegraven paddenpoel 's zomers massaal het vleesetende blaasjeskruid voorkomt en de groene kikkers er hun koorzang kwaken.

Hoog zomer graven de prachtige bijenwolven en andere graafwespensoorten hun nesten tussen de stenen van het middenterrein.

Vanaf de vroege lente tot ver in het najaar jagen vleermuizen als de laatvlieger en de dwergvleermuis in het donker tussen de lindelanen, terwijl overdag vogels van diverse pluimage hun territorium door middel van luidkeels gezang afbakenen. Eekhoorns en een enkele voorzichtige vos zijn niet zeldzaam en regelmatig proberen groene spechten zoveel mogelijk mieren uit het gazon te peuteren.

's Winters vliegen V-vormige formaties kol- en rietganzen door het Markdal,  terwijl voor de hoofdingang vinken, kepen , koperwieken en kramsvogels de laatste meelbessen uit de bomen pikken. Bij strenge vorst zoeken tientallen meerkoeten en waterhoentjes dicht bij het gebouw beschutting tegen de felle koude en als de Mark buiten haar oevers treedt, zwemmen de wilde eenden in de boomgaard.

Voor een natuurliefhebber is er elk seizoen wel iets te zien en te beleven op het Klokkenberg terrein.

Tekst: Joost vd Ouweland

Om veiligheidsredenen is vrije toegang tot de terreinen van De Klokkenberg voorlopig niet toegestaan. Vitalis WoonZorg Groep vraagt in deze Uw begrip.

 

 

 
   
Home Contact